Zarząd PTBNiDT SIMP
Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP
Tomasz Chady Prezes tchady@zut.edu.pl
Marek Lipnicki Wiceprezes koli@koli.com.pl
Bogusław Ładecki Sekretarz boglad@uci.agh.edu.pl
Dyonizy Szewczyk Skarbnik d.szewczyk@iel.waw.pl
Przemysław Łopato Członek zarządu plopato@zut.edu.pl
Bogdan Piekarczyk Członek zarządu b.piekarczyk@technic-control.pl
Patryk Uchroński Członek zarządu patryk.uchronski@ultra.wroclaw.pl


Copyright PTBNiDT SIMP ©