Historia PTBNiDT

Historia Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP

 

Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP obchodzi 55-lecie działalności w dziedzinie badania materiałów. Zasadniczy nurt aktywności naukowej i technicznej w wyżej wymienionej dziedzinie rozwijał się w ramach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, które było wielokrotnie inicjatorem, jak i wraz z Polską Akademią Nauk merytorycznym opiekunem tematyki badań materiałów w kraju.

W roku 1956 rozpoczęła działalność Sekcja Doświadczalnej Analizy Naprężeń, której przewodniczącym był prof. Jerzy Pindera. W 1959 r. nastąpiła zmiana nazwy i dalsza działalność była prowadzona w ramach Sekcji Wytrzymałości Materiałów. W roku 1964 przewodnictwo Sekcji objął prof. Zdziaław Pawłowski. Nastąpiła kolejna zmiana nazwy na Sekcję Wytrzymałości i Badania Materiałów. W ciągu 20 lat przewodniczącym Sekcji pozostawał profesor Zdzisław Pawłowski, wybrany następnie Honorowym Przewodniczącym. Przewodniczącymi Sekcji Wytrzymałości i Badania Materiałów w latach 1984-1990 byli doc. Czesław Dybiec oraz dr inż. Roman Ostrowski. W 1990 r. przewodniczącym został wybrany dr inż. Jan Mottl i zgodnie z uchwałą ZG SIMP została przyjęta nazwa Towarzystwa Badań Nieniszczącyh SIMP. W 1995 r. w związku z rozszerzeniem działalności merytorycznej, jak i z potrzeb wynikających ze współpracy międzynarodowej Towarzystwu została nadana nazwa Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP. Obowiązki przewodniczącego pełni do chwili obecnej dr inż. Jan Mottl, a Honorowym Przewodniczącym pozostawał do swej śmierci w 1999 r. prof. Zdzisław Pawłowski.

PTBNiDT SIMP posiada oddziały w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Od 1970 r. reprezentowane jest w Międzynarodowym Komitecie Badań Nieniszczących (International Committee for Nondestructive Testing). W latach 1955-1970 Polska była reprezentowana w wymienionym Komitecie przez PAN. W 1969 r. zostaje członkiem Międzynarodowego Zrzeszenia ds. Problemu Pękania (International Congress on Fracture). W 1978 r. zostaje nawiązana współpraca z Europejską Radą ds. Badań Nieniszczącyh (European Council for Nondestructive Testing). W 1998 r. PTBNiDT SIMP jako współzałożyciel zostaje członkiem Europejskiej Federacji Badań Nieniszczących (European Federation of Nondestructive Testing), organizacji posiadającej status prawny i zarejestrowanej w Brukseli.

W ciągu wieloletniej działalności zorganizowano 34 Krajowe Konferencje Badań Nieniszczących (liczba uczestników na każdej z nich wynosiła od 250 do 600), ponad 100 seminariów, konferencji monotematycznych oraz wiele kursów szkoleniowych umożliwiających uzyskiwanie uprawnień w różnych metodach badań nieniszczących, np. wyłącznie w badaniach ultradźwiękowych w latach 1962-1996 zorganizowano 256 kursów.

Przedstawiciele Polski brali czynny udział we wszystkich Międzynarodowych Kongresach Badań Nieniszczących (w latach 1955-1970 reprezentując PAN, a następnie SIMP) odbywających się na wszystkich kontynentach. Reprezentanci naszego Towarzystwa brali także udział w konferencjach regionalnych (Konferencje Europejskie, Panamerykańskie, Azjatyckie). Szeroki udział członków naszego Towarzystwa został odnotowany w konferencjach organizowanch przez sąsiadów. Byliśmy także organizatorami jak i współorganizatorami konferencji międzynarodowych (na podkreślenie zasługuje organizacja VII Międzynarodowego Kongresu Badań Nieniszczących w 1973 r. w Warszawie, jak i Polsko-Czesko-Niemieckiej Konferencji BN w 1997 r. w Dreźnie).

 

Krajowe Konferencje Badań Nieniszczących

  Rok  

Numer i miejsce KKBN

Organizator Główny

Organizator Techniczny

Uczestnicy
(obecni)

Wystawcy

Referaty

1956

1
WARSZAWA

SIMP i IPPT PAN
Warszawa

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

1961

2
WARSZAWA

SIMP i IPPT PAN
Warszawa

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

1966

3
WARSZAWA

SW i BM
ZG Warszawa

ODK SIMP
Warszawa

b.d.

b.d.

b.d.

1974

4
KATOWICE

SW i BM
O/Katowice

ODK SIMP
Katowice

307

8

41

1975

5
KOSZALIN

SW i BM
O/Koszalin

ODK SIMP
Koszalin

b.d.

b.d.

b.d.

1976

6
AUGUSTÓW

SW i BM
ZG Warszawa

ODK SIMP
Warszawa

b.d.

b.d.

b.d.

1977

7
UNIEJÓW

SW i BM
ZG Warszawa

ODK SIMP
Warszawa

b.d.

b.d.

32

1978

8
KAZIMIERZ

SW i BM
Warszawa

ODK SIMP
Warszawa

b.d.

b.d.

44

1979

9
FROMBORK

SW i BM
O/Elbląg

ODK SIMP
Elbląg

b.d.

b.d.

45

1980

10
JADWISIN

SW i BM
O/Warszawa

ODK SIMP
Warszawa

b.d.

b.d.

55

1982

11
OPOLE

SW i BM
O/Opole

ODK SIMP
Opole

b.d.

b.d.

48

1983

12
RYDZYNA

SW i BM
ZG Warszawa

ODK SIMP
Warszawa

b.d.

b.d.

60

1984

13
KOZUBNIK

SW i BM
O/Katowice

ODK SIMP
Katowice

325

12
(tylko krajowi)

54

1985

14
KIEKRZ

SW i BM
O/Warszawa

ODK SIMP
Warszawa

b.d.

b.d.

75

1986

15
RYNIA k/WARSZAWY

SW i BM
O/Warszawa

ODK SIMP
Warszawa

b.d.

b.d.

75

1987

16
SZCZECIN

SW i BM
O/Szczecin

ODK SIMP
Szczecin

b.d.

b.d.

61

1988

17
PORĄBKA, KOZUBNIK

SW i BM
O/Częstochowa

ODK SIMP
Częstochowa

b.d.

b.d.

52

1989

18
SZCZYRK
H. Klimczok

SW i BM
O/Katowice

EKOPOL-JRL
Chorzów

276

21

46

1990

19
SZCZYRK
H. Klimczok

TBN
O/Katowice

EKOPOL-JRL
Chorzów

267

26

40

1991

20
SZCZYRK
H. Klimczok

TBN
O/Katowice

EKOPOL-JRL
Chorzów

245

32

22

1992

21
SZCZYRK
H. Orle Gniazdo

TBN
O/Katowice

EKOPOL-JRL
Chorzów

304

30

34

1993

22
SZCZYRK
H. Orle Gniazdo

TBN
O/Opole

EKOPOL-JRL
Chorzów

347

35

42

1994

23
SZCZYRK
H. Orle Gniazdo

TBN
O/Wrocław

EKOPOL-JRL
Chorzów

361

40

42

1995

24
POZNAŃ - Kiekrz
Ośrodek MSW

PTBN i DT
O/Poznań

ODK SIMP
Poznań

267

26

37

1996

25
SZCZYRK
H. Orle Gniazdo

PTBN i DT
ZG Warszawa

EKOPOL-JRL
Chorzów

341

34

39

1997

26
SZCZYRK
H. Orle Gniazdo

PTBN i DT
O/Katowice

EKOPOL-JRL
Chorzów

337

42

35

1998

27
MIĘDZYZDROJE
H. Rybak i Merlin

PTBN i DT
O/Szczecin

EKOPOL-JRL
Chorzów

306

31

63

1999

28
ZAKOPANE
WDW Kościelisko

PTBN i DT
O/Warszawa

EKOPOL-JRL
Chorzów

301

38

56

2000

29
KRYNICA
Uzdrowisko

PTBN i DT
O/Kraków

EKOPOL-JRL
Chorzów

290

39

46

2001

30
SZCZYRK
H. Orle Gniazdo

PTBN i DT
O/Wrocław

EKOPOL-JRL
Chorzów

278

36

49

2002

31
SZCZYRK
H. Orle Gniazdo

PTBN i DT
O/Katowice

EKOPOL-JRL
Chorzów

239

36

50

2003

32
MIĘDZYZDROJE
H. Rybak

PTBN i DT
O/Szczecin

EKOPOL-JRL
Chorzów

204

28

46

2004

33
LICHEŃ
Hotel Magda

PTBN i DT
O/Poznań

EKOPOL-JRL
Chorzów

243

20

36

2005

34
ZAKOPANE
WDW Kościelisko

PTBN i DT
O/Warszawa

EKOPOL-JRL
Chorzów

249

23

34

2006

35
SZCZYRK
H. Orle Gniazdo

PTBN i DT
O/Katowice

EKOPOL-JRL
Chorzów

284

21

42

2007

36
WROCŁAW-Piechowice
Hotel LAS

PTBN i DT
O/Wrocław

EKOPOL-JRL
Chorzów

337

24

23

2008

37
SOBIESZEWO
k. Gdańska

PTBN i DT
O/Szczecin

ODK SIMP
Szczecin

294

19

26

2009

38
POZNAŃ - LICHEŃ
C.K. Budimex,
H. Magda

PTBN i DT
O/Poznań

ODK SIMP
Poznań

228

22

35

2010

39
SZCZYRK
H. Orle Gniazdo

PTBN i DT
O/Katowice

Applus RTD
Chorzów

312

28

27

2011

40
WARSZAWA
Hotel Boss

PTBN i DT
Warszawa

ODK SIMP
Warszawa

b.d.

b.d.

b.d.

2012

41
TORUŃ
H. Copernicus

PTBN i DT
Toruń

PTBN i DT
Toruń

367

28

61

2013

42
KOŁOBRZEG
H. Aquarius

PTBN i DT
Szczecin

ODK SIMP
Szczecin

315

29

53

2014

43
KUDOWA ZDRÓJ
H. Verde Montana

PTBN i DT SIMP
Wrocław

ZBM "Ultra"
Wrocław

270

24

27

b.d. - brak danych

 


Copyright PTBNiDT SIMP ©