Badania Nieniszczące i Diagnostyka nr 1-2

Badania Nieniszczące i Diagnostyka nr 1-2


Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że pierwsze wydanie Nr 1-2/2016 (plik pdf wydania udostępniony został na stronie BNiD www.bnid.pl i stronie PTBNiDT) zapowiadanego i tak oczekiwanego przez środowisko czasopisma naukowo-technicznego Badania Nieniszczące i Diagnostyka ukazało się. Uroczysty debiut czasopisma miał miejsce w trakcie 45. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących. Pozytywne reakcje adresowane w stronę Komitetu Redakcyjnego BNiD pozwalają wierzyć, że czasopismo będzie w przyszłości stanowić forum dyskusyjne całego środowiska

Dziękując za wkład autorom artykułów, sponsorom i partnerom oraz Organizatorom Konferencji za współpracę i udzielone wsparcie, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnego tworzenia i kształtowania kolejnych wydań czasopisma.

światowy Kongres Mionitorowania Stanu (WCCM)

światowy Kongres Mionitorowania Stanu (WCCM)


W zakładce "KONFERENCJE" znajdzecie Państwo informacje na temat  Światowego Kongresu Monitorowania Stanu (WCCM).
Kongres organizowany jest w ramach International Society of Condition Monitoring, którego członkiem jest PTBNiDT.
 

Medal im. Prof. Z. Pawłowskiego

Medal im. Prof. Z. Pawłowskiego


Na posiedzeniu w dn. 15.09.2016 Zarządu PTBNiDT ustanowił medal im. Profesora Zdzisława Pawłowskiego.

Medal nadawany jest przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP (PTBNiDT SIMP).

Medal im. Prof. Zdzisława Pawłowskiego jest wyrazem najwyższego uznania za zasługi w zakresie nieniszczących badań materiałowych i diagnostycznych urządzeń i konstrukcji.

Medal przyznaje się za działalność, która w istotny sposób przyczyniła się do rozwoju badań nieniszczących i diagnostyki technicznej. 

Czytaj więcej w zakładce "AKTUALNOŚCI"

Nowa strona PTBNiDT

Nowa strona PTBNiDT


Koleżanki i Koledzy

Przyjaciele i Sympatycy PTBNiDT

Wystartowała nowa strona naszego towarzystwa. Intencją jest aby przekazywała aktualne informacje z życia towarzystwa. 

Mile widziane - wszelkie uwagi na temat jej funkcji, i te pozytywne i krytyczne. Z ramienia zarządu PTBNiDT odpowiedzialnym za stronę jest Bogdan Piekarczyk (b.piekarczyk@technic-control.pl)

46 KKBN

46 KKBN


Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej (PTBNiDT SIMP)
we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) oddział Kielce

mają zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału  w 46. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących,

która odbędzie się w dniach 17 – 19 października 2017 r.

w Hotelu Europa Business & Spa w Starachowicach


Zapisz się do naszego biuletynu!Imię i Nazwisko / Firma:

E-mail:


Zabezpieczenie przed SPAMem:

Proszę przepisać dane z pola Imię i Nazwisko / Firma
można użyć metody "kopiuj/wklej":Strona główna

 

Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP (PTBNiDT SIMP) powołane zostało decyzją Zarządu Głównego SIMP i jest towarzystwem naukowo-technicznym, działającącym przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) zgodnie z jego statutem. Towarzystwo skupia pracowników nauki i specjalistów praktyków, tworząc specjalistyczny trzon SIMP w dziedzinie badań nieniszczących, kontroli i diagnostyki technicznej.

Towarzystwo stanowi specjalistyczną jednostkę organizacyjną SIMP, pełniącą funkcję eksperta i reprezentanta SIMP w dziedzinie badań nieniszczących i diagnostyki technicznej, w sektorach wytwarzania i eksplotacji elementów, wyrobów i konstrukcji, a także pokrewnych zastosowaniach w odpowiednich sektorach gospodarki i nauki.

W zakresie działalności merytorycznej Towarzystwo działa samodzielne. Głównym zakresem działania Towarzystwa w dziedzinie badań nieniszczących, kontroli i diagnostyki technicznej jest:

  • wspieranie działalności związanej z polską myślą techniczną,
  • wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań nieniszczących,
  • stanowienie głosu doradczego dla polskich władz,
  • działanie na rzecz rozwoju  nauki i techniki,
  • wspieranie podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich członków,
  • opiniowanie osiągnięć zawodowych Członków przy podwyższaniu kwalifikacji, uzyskiwaniu specjalizacji zawodowych i uzyskiwaniu certyfikatów kompetencji,
  • popularyzacja wiedzy dotyczącej badań nieniszczących i diagnostyki technicznej.

PTBNiDT jest członkiem ISCM (International Society of Condition Monitoring) - certyfikat do pobrania

 

Aktualności

[2017-02-06]

Prof. Julian Deputat

Na uroczystym nadzwyczajnym  posiedzenie Zarządu PTBNiDT w dniu 26.01.2017

  Profesor Julian Deputat został wyróżniony medalem

im. Prof. Zdzisława Pawłowskiego

w uznaniu wyjątkowych zasług wniesionych w rozwój badań nieniszczących i diagnostyki technicznej.

Prof. Julian Deputat otrzymał medal nr 1

 

[2016-10-16]

Medal im. Prof. Z. Pawłowskiego

Na posiedzeniu w dn. 15.09.2016 Zarządu PTBNiDT ustanowił medal im. Profesora Zdzisława Pawłowskiego.

Medal nadawany jest przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP (PTBNiDT SIMP).

Medal im. Prof. Zdzisława Pawłowskiego jest wyrazem najwyższego uznania za zasługi w zakresie nieniszczących badań materiałowych i diagnostycznych urządzeń i konstrukcji.

Medal przyznaje się za działalność, która w istotny sposób przyczyniła się do rozwoju badań nieniszczących i diagnostyki technicznej, a w szczególności za:

- prace naukowo – badawcze,

- prace konstrukcyjne i technologiczne,

- prace wdrożeniowe, patentowe i racjonalizatorskie,

- działalność dydaktyczno-szkoleniową,

- działalność normalizacyjną,

- publikacje,

- działalność w krajowym i zagranicznym ruchu inżynierskim.

Do medalu mogą pretendować obywatele Polski jak i przedstawiciele państw obcych. Wnioski o wyróżnienie medalem im Prof. Pawłowskiego mogą składać: Zarząd Główny SIMP; Zarząd PTBNiDT oraz  Zarządy Oddziałów PTBNiDT SIMP (wniosek do pobrania poniżej – formularz aktywny)

Medal przedstawia na awersie popiersie Prof. Pawłowskiego, a na rewersie logo SIMP z podpisem na obwodzie Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej.

 

Wniosek o wyróżnienie medalem im. Prof. Z.Pawłowskiego

 

Regulamin medalu im. Prof. Zdzisława Pawłowskiego

[2015-05-01]

Biuletyn Zarządu PTBNiDT - wystartował

Szanowni Państwo,

Wystartował Biuletyn PTBNiDT SIMP.
Nr 0 Biuletynu PTBNiDT SIMP drogą elektroniczną został rozesłany do Przedowniczących Oddziałów PTBNiDT z prośbą o rozesłanie do Członków w Swoim Oddziale.

Jeżeli zaintertesowni jesteście Państwo otrzymywaniem Biuletyny prosimy o zgłoszenie takiej woli zespołowi redakcyjnemu.
 
Prosimy również o przesłanie na adres biuletyn@ptbnidt.pl uwag co do formy i propozycji treści wypełniających następne wydania Biuletynu. 

Planujemy wydawanie Biuletynu raz na 2 miesiące.

Wszystkie numery biuletynu w formacie PDF (możliwe pobranie ze strony) znajdują się w zakładce "BIULETYN"

Z poważaniem
Redakcja Biuletynu PTBNiDT SIMP
biuletyn@ptbnidt.pl
Copyright PTBNiDT SIMP ©